Profesor Leonard Weber (1889 – 1975)

  Leonard Weber urodził się 22 października 1889 roku w Kozubowie koło Oleśnicy, pow. Dąbrowa Tarnowska. Tam, w gospodarstwie swojego ojca, od najmłodszych lat miał okazję zapoznawać się z pasieką i pszczołami. Okres ten w swoim pamiętniku wspomina następująco.