Artykuły

Zwiększona śmiertelność pszczół zagraża produkcji żywności

Korzyści jakie człowiek uzyskuje od pszczół są dwojakiego rodzaju. Od pszczół pozyskiwać można produkty pszczele oraz wykorzystywać je jako zapylacze roślin uprawnych. Szacuje się, że korzyści z tytułu wykorzystania pszczół jako zapylaczy są od 30 do 100 razy większe niż korzyści jakie uzyskuje pszczelarz z tytułu produkcji i sprzedaży wszystkich produktów pszczelich razem wziętych. Czytaj dalej

Rasy pszczoły miodnej w Polsce

W Polsce zaleca się hodowlę trzech podstawowych ras pszczół: środkowoeuropejskiej, kaukaskiej i kraińskiej. W praktyce jednak polscy pszczelarze bazują także na innych rasach, w tym także egzotycznych i syntetycznych. Czytaj dalej

II Lubelska Konferencja Pszczelarska

W dniach 21-23 stycznia 2011 roku w Pszczelej Woli odbyła się II Lubelska Konferencja Pszczelarska pod hasłem: „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Czytaj dalej

Różnorodny świat pszczół

Przeciętnemu człowiekowi pszczoły kojarzą się z pszczołą miodną, miodem pszczelim oraz pasieką. W rzeczywistości świat pszczół jest o wiele bogatszy. Pszczołami biolodzy określają wszystkie owady, dla których podstawowym pokarmem jest nektar i pyłek. Czytaj dalej

Wosk pszczeli

W Polsce od pszczół pozyskuje się siedem podstawowych produktów: miód, wosk, propolis, obnóża pyłkowe, pierzgę, mleczko pszczele i jad pszczeli. Za najważniejszy po miodzie tradycyjnie uważa się wosk pszczeli. Czytaj dalej

Dobry miód

Przeczytałem sympatyczny artykuł pt.: „Zapytałem pszczoły o jakość miodu” i pragnę się do niego w kilku słowach ustosunkować. Czytaj dalej

Syndrom masowych upadków rodzin pszczelich – CCD

Podstawowym objawem CCD jest gwałtowny spadek siły rodziny pszczelej podczas pełni pszczelarskiego sezonu, polegający na ubywaniu z niej pszczół robotnic. W krótkim czasie w rodzinie pozostają tylko: matka, czerw pszczeli i młode pszczoły, które nie są w stanie wykarmić i ogrzać obecnego w rodzinie czerwiu. Objawy te mogą wystąpić wiosną, latem i jesienią. Czytaj dalej

Wędrówki z pszczołami

Większość polskich pasiek to pasieki stacjonarne. Spośród 40 tys. wszystkich pasiek z pszczołami wędruje mniej niż 10%. Wędrówki z pszczołami to jedna z form intensyfikacji gospodarki pasiecznej. Dzięki nim i wykorzystaniu wielu pożytków prowadzenie pasieki może stać się rentowne dla pszczelarza. Czytaj dalej

Trzmiele – zapylacze roślin uprawnych

Trzmiele, po pszczole miodnej, są najlepszymi zapylaczami roślin uprawnych. W uprawach pod osłonami, jak szklarnie i tunele foliowe, są wręcz bezkonkurencyjne. Szczególnie dobrze zapylają pomidory, paprykę, oberżynę i truskawkę. Czytaj dalej

Bookmarks