II Lubelska Konferencja Pszczelarska

W dniach 21-23 stycznia 2011 roku w Pszczelej Woli odbyła się II Lubelska Konferencja Pszczelarska pod hasłem: „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”.

Konferencja zgromadziła ponad 300 osób. Uczestniczyli w niej pszczelarze z całej Polski. Organizatorami byli: LODR w Końskowoli, Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli i Lubelskie Towarzystwo Rolnicze. Wśród gości byli między innymi przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Rady Najwyższej Ukrainy oraz Agencji Rynku Rolnego.
Konferencję otworzyli: dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli – Mirosław Worobik, dyrektor LODR w Końskowoli – Tadeusz Solarski i prezes Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego – Zbigniew Pęcak. W ciągu trzech dni odbyły się 22 wykłady zaplanowane oraz 10 wykładów i wystąpień dodatkowych.
W Pierwszym dniu słuchacze mieli możliwość wysłuchania 8 referatów oraz uczestniczenia w forum dyskusyjnym. Jako pierwszy wystąpił Karol Ćwikła z LODR w Końskowoli i wygłosił referat dotyczący pozyskiwania funduszy przez gospodarstwa pasieczne na ich modernizację oraz funduszy na rozwój przedsiębiorczości i rozwój agroturystyki.
Bożena Reniuszek z LODR w Końskowoli omówiła temat związany z możliwością poprawy bazy pożytkowej dla pszczół poprzez uprawę roślin miododajnych w ramach realizacji Programu Rolnośrodowiskowego.
Dr Dariusz Teper z Oddziału Pszczelnictwa IO w Puławach wygłosił referat „Analiza pyłkowa jako podstawowe badanie w ocenie nektarowych miodów odmianowych”. Ta unikalna metoda badawcza odkryta przed laty w Szwajcarii jest obecnie coraz częściej stosowana w badaniach miodu. Prelegent jest głównym ekspertem w kraju w tej wąskiej specjalności.
Dr hab. Teresa Szczęsna z Oddziału Pszczelnictwa IO w Puławach mówiła nt. „Jakości miodu w świetle badań Labolatorium Oddziału Pszczelnictwa IO w Puławach”.
Wykład doc. Dr hab. Zofii Konopackiej z Oddziału Pszczelnictwa w Puławach dotyczył zagadnień związanych z jakością matek pszczelich. W referacie „Matki pszczele unasienianie naturalne i sztuczne w pasiekach produkcyjnych” autorka omówiła obie technologie. Stosowane są one obecnie w polskich pasiekach. Autorka wyraziła pogląd, że technologia sztucznej inseminacji ma ogromne zastosowanie w pracy hodowlanej, natomiast w pasiekach produkcyjnych najlepiej bazować na dobrej jakości matkach unasienianych naturalnie. Matki unasieniane naturalnie są lepiej przyjmowane, intensywniej czerwią i szybciej doprowadzają rodziny do dużej siły.
Gorącymi oklaskami słuchacze nagrodzili wykład dr Zbigniewa Kołtowskiego „Dobre pożytki pszczele kluczem do wysokich zbiorów w pasiece”. Prelegent omówił zagadnienia związane z bazą miododajną i jej wpływem na dobre zbiory miodu.
Szczególnie ciepło uczestnicy konferencji przyjęli dwa referaty dr Krzysztofa Olszewskiego. Pierwszy z nich dotyczył zagadnień związanych z technologią i wyposażeniem stosowanym w profesjonalnej gospodarce pasiecznej. W drugim referacie autor przedstawił własne doświadczenia z syntetyczną rasą pszczół Buckfast. Rasa ta budzi obecnie duże emocje wśród pszczelarzy w Polsce i na świecie. Ma ona zarówno gorących entuzjastów, jak i zagorzałych przeciwników. Bazują na niej przede wszystkim pasieki zawodowe, traktujące pszczoły w sposób bardzo intensywny.
Autorską unikalną gospodarkę pasieczną w ulach snozowo – ramowych przedstawił kierownik pasieki LODR w Sitnie Henryk Skowron, natomiast Małgorzata Lewandowska zreferowała działalność i osiągnięcia pasieki LODR w Grabanowie.
Pierwszy dzień konferencji zakończyło „Dyskusyjne Forum Pszczelarskie”, poświęcone technologiom pasiecznym, matkom pszczelim, rasom pszczół, typom uli i systemom produkcji. W dyskusji zabrało głos wielu pszczelarzy. Czterogodzinna dyskusja zakończyła się dopiero o północy. Ekspertom prowadzonym forum był dr Krzysztof Olszewski.
W drugim dniu uczestnicy mogli wysłuchać 9 referatów oraz uczestniczyć w kolejnym wieczornym forum dyskusyjnym.
Prof. dr hab. Paweł Chorbiński z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, jako przewodniczący Komisji ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa, przedstawił wyniki prac i osiągnięcia tej komisji. Omówił również zarys głównych chorób pszczół w Polsce.
Referat prof. dr hab. Jerzy Wilde „Nauki pszczelnicze w służbie praktyki pszczelarskiej w Polsce i na świecie” wygłosiła w jego imieniu dr Beata Bąk.
Bardzo gorąco przyjęty został wykład dr Janusza Bratkowskiego „Szybkie testy do wykrywania zgnilców dobrym narzędziem diagnostycznym dla każdego pszczelarza”. Autor w niezwykle atrakcyjny i sugestywny sposób przedstawił zastosowanie w praktyce zestawu 2 testów do diagnozowania zgnilca złośliwego i zgnilca łagodnego. Atrakcyjność tego testu polega na jego prostocie, błyskawicznym działaniu oraz wysokiej, 96% skuteczności wykrycia tych bardzo groźnych chorób zwalczanych z urzędu.
Dr Maciej Siuda przedstawił różne technologie pasieczne stosowane w nowoczesnych pasiekach.
Dr Beata Bąk omówiła „Mechanizmy odporności pszczoły miodnej na choroby”. Autorka porównała różne mechanizmy odporności pszczół, głównie na warrozę i choroby czerwiu pszczelego. Istniejąca ogromna zmienność w odporności w populacji pszczół daje przesłanki dla wyhodowania pszczół odpornych na choroby i ograniczenie w ten sposób stosowania leków w pszczelarstwie.
Prof. dr hab. Jerzy Paleolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mówił nt. „Genetyki pszczoły miodnej”. Liczne przykłady związane z teorią dziedziczenia ilustrował przykładami i prezentował analogie z zakresu genetyki pszczół i genetyki człowieka.
Dr Grzegorz Borsuk omówił temat „Behawior pszczół na przykładzie zachowania higienicznego”.
Dr Wiesław Londzin wygłosił wykład „Apitoksykologia i zatrucia pszczół”.
Drugi dzień konferencji zakończyło „Dyskusyjne Forum Pszczelarskie” poświęcone zatruciom pszczół, pestycydom, skażeniu środowiska naturalnego.
Trzeciego dnia mieliśmy okazję wysłuchać 6 wykładów.
Dr Marek Chmielewski omówił „Najważniejsze choroby pszczół”, przedstawiciel firmy Greenland – „Zastosowanie efektywnych mikroorganizmów EM w pszczelarstwie”, dr Aneta Sulborska – „Mało znane, lecz bardzo cenne rośliny miododajne w taśmie pokarmowej pszczołymiodnej”. Wykład Macieja Rysiewicza poświęcony został „Polskim tradycjom pszczelarskim”.
Konferencję zakończyły dwa wykłady Cezarego Kruka. Pierwszy dotyczył produkcji wosku pszczelego, drugi poświęcony był „Hodowli i selekcji pszczół w Polsce i na świecie”.
Podczas konferencji swoje produkty zaprezentowały firmy produkujące sprzęt pszczelarski. PPHU „Barć” Włodzimierza Cyca, firma „Anna”, produkująca miodarki i odstojniki na miód, oraz firma „Lankoff” produkująca grawerowane walce do wyrobu węzy pszczelej. W czasie konferencji można było także nabyć publikacje wydane przez Pszczelarską Oficynę Wydawniczą „Wilczyska” Macieja Rysiewicza oraz książki wydane przez fundację księdza Marciniaka.
II Lubelska Konferencja Pszczelarska na charakter konferencji „wędrującej”. W tym roku podobna tematyka zostanie przedstawiona w Sitnie, Grabanowie i Chełmie. Z okazji konferencji wydana została książka z materiałami konferencyjnymi oraz płyta DVD zawierająca 4 publikacje, 2 filmy i ponad 400 fotografii.
Na III Lubelską Konferencję Pszczelarską zapraszam do Pszczelej Woli w styczniu 2012 roku.

———

Lubelskie Aktualności Rolnicze nr. 4/2011r.

Przewiń do góry
Przejdź do paska narzędzi

UWAGA! Strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii dla prawidłowego działania. Można samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij