Wędrówki z pszczołami

Większość polskich pasiek to pasieki stacjonarne. Spośród 40 tys. wszystkich pasiek z pszczołami wędruje mniej niż 10%. Wędrówki z pszczołami to jedna z form intensyfikacji gospodarki pasiecznej. Dzięki nim i wykorzystaniu wielu pożytków prowadzenie pasieki może stać się rentowne dla pszczelarza.