Wosk pszczeli

W Polsce od pszczół pozyskuje się siedem podstawowych produktów: miód, wosk, propolis, obnóża pyłkowe, pierzgę, mleczko pszczele i jad pszczeli. Za najważniejszy po miodzie tradycyjnie uważa się wosk pszczeli.