Zwiększona śmiertelność pszczół zagraża produkcji żywności

Korzyści jakie człowiek uzyskuje od pszczół są dwojakiego rodzaju. Od pszczół pozyskiwać można produkty pszczele oraz wykorzystywać je jako zapylacze roślin uprawnych. Szacuje się, że korzyści z tytułu wykorzystania pszczół jako zapylaczy są od 30 do 100 razy większe niż korzyści jakie uzyskuje pszczelarz z tytułu produkcji i sprzedaży wszystkich produktów pszczelich razem wziętych.